Oodi paskanjauhannalle

Suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely

Tosiasia on, että suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Vanha kunnon sosialismi

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että vanha kunnon sosialismi ennakoi osaltaan vastuunalaisia kontradiktioita.

Opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Mielipiteemme työnantajana

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että mielipiteemme työnantajana vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen

Kaikesta huolimatta vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita. Kaiken tämän yltäkylläisyyden keskellä asia tuntuu aivan absurdilta.

Verkottuva länsimaailma

Kaikesta huolimatta verkottuva länsimaailma aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Pankkikoneiston saneerauspaine

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että pankkikoneiston saneerauspaine järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Asianomainen ministeriö

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että asianomainen ministeriö asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.