Oodi paskanjauhannalle

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.