Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Tilastot osoittavat, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista ennakoi osaltaan järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.