Oodi paskanjauhannalle

Opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta huomaamattomia haittatekijöitä.

Kätevä langaton teknologia yhdistettynä esimerkiksi kiinteään tilaajapalveluun

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että kätevä langaton teknologia yhdistettynä esimerkiksi kiinteään tilaajapalveluun ennakoi osaltaan organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Tuorein kuluttajabarometri

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos tuorein kuluttajabarometri kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

Ei sovi unohtaa, että kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Tietoyhteiskunta

Ei sovi unohtaa, että tietoyhteiskunta yksinkertaistaa viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Arkielämä on opettanut meille, että tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti yksinkertaistaa tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.