Oodi paskanjauhannalle

Laajentumispolitiikkamme

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta laajentumispolitiikkamme avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään vastuunalaisia kontradiktioita. Mihin tämä maailma onkaan menossa?

Deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella todistaa oikeaksi nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä. Mihin tämä maailma onkaan menossa?

Länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä noudattaa epäilemättä ideatasolla meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka auttaa käyttäjää ymmärtämään huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Suotuisa suhdannenäkymä

Universaalista näkökulmasta katsoen suotuisa suhdannenäkymä yksinkertaistaa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Jopa kokonaispoliittinen ajattelumalli kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa huomaamattomia haittatekijöitä. Mikä mahtaa olla todellisten asiantuntijoiden mielipide tästä?