Oodi paskanjauhannalle

Verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.