Oodi paskanjauhannalle

Vielä avoinna oleva korkea hallintovirka

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että vielä avoinna oleva korkea hallintovirka noudattaa epäilemättä ideatasolla huomaamattomia haittatekijöitä.