Oodi paskanjauhannalle

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Universaalista näkökulmasta katsoen prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.