Oodi paskanjauhannalle

Informaatioteknologia

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että informaatioteknologia noudattaa epäilemättä ideatasolla hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.