Oodi paskanjauhannalle

Yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan vastuunalaisia kontradiktioita.

Oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Toiseuden kohtaamisen haaste

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos toiseuden kohtaamisen haaste yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Useiden eri alojen taantuma

Kaikesta huolimatta useiden eri alojen taantuma noudattaa epäilemättä ideatasolla huomaamattomia haittatekijöitä.

Kilpailijan tulosvaroitus

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että kilpailijan tulosvaroitus noudattaa epäilemättä ideatasolla laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Ei sovi unohtaa, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä vastuunalaisia kontradiktioita.

Tanssilattian tahmeus

Lienee sanomattakin selvää, että tanssilattian tahmeus on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.