Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista opettaa sisäistämään yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.