Oodi paskanjauhannalle

Positiivisen diskriminaation käsittäminen monikulttuurisen työyhteisön voimavarana

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että positiivisen diskriminaation käsittäminen monikulttuurisen työyhteisön voimavarana panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.