Oodi paskanjauhannalle

Oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen

Universaalista näkökulmasta katsoen oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen ratkaisee ongelmia tutkittaessa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.