Oodi paskanjauhannalle

Tehtävien kopiointipiiri

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että tehtävien kopiointipiiri opettaa sisäistämään yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen noudattaa epäilemättä ideatasolla vastuunalaisia kontradiktioita.

Oikeudellisen teorian kytkentä praktisiin diskursseihin

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että oikeudellisen teorian kytkentä praktisiin diskursseihin noudattaa epäilemättä ideatasolla yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.