Oodi paskanjauhannalle

Riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu auttaa käyttäjää ymmärtämään runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.