Oodi paskanjauhannalle

Verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine pakottaa kohderyhmää huomioimaan vastuunalaisia kontradiktioita.