Oodi paskanjauhannalle

Kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta

Vaihtelevalla menestyksellä myös kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta ratkaisee ongelmia tutkittaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.